Subjek RPH365

Subjek RPH365

RPH serta RPT sekolah rendah dan sekolah menengah yang digunakan dalam sistem RPH365 disediakan oleh vendor utama kami iaitu Cikgu Gorgeus Sdn Bhd. 

RPH SEKOLAH RENDAH (PERCUMA RPT)

Bahasa Melayu Bahasa English
Tahun 1 SK & SJK Tahun 1 SK & SJK
Tahun 2 SK & SJK Tahun 2 SK & SJK
Tahun 3 SK & SJK Tahun 3 SK & SJK
Tahun 4 SK & SJK Tahun 4 SK & SJK
Tahun 5 SK & SJK Tahun 5 SK & SJK
Tahun 6 SK & SJK Tahun 6 SK & SJK
Sains Matematik
Tahun 1 SK & SJK Tahun 1 SK & SJK
Tahun 2 SK & SJK Tahun 2 SK & SJK
Tahun 3 SK & SJK Tahun 3 SK & SJK
Tahun 4 SK & SJK Tahun 4 SK & SJK
Tahun 5 SK & SJK Tahun 5 SK & SJK
Tahun 6 SK & SJK Tahun 6 SK & SJK
Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani
Tahun 1 SK & SJK Tahun 1 SK & SJK
Tahun 2 SK & SJK Tahun 2 SK & SJK
Tahun 3 SK & SJK Tahun 3 SK & SJK
Tahun 4 SK & SJK Tahun 4 SK & SJK
Tahun 5 SK & SJK Tahun 5 SK & SJK
Tahun 6 SK & SJK Tahun 6 SK & SJK
Pendidikan Kesihatan Pendidikan Seni Visual
Tahun 1 SK & SJK Tahun 1 SK & SJK
Tahun 2 SK & SJK Tahun 2 SK & SJK
Tahun 3 SK & SJK Tahun 3 SK & SJK
Tahun 4 SK & SJK Tahun 4 SK & SJK
Tahun 5 SK & SJK Tahun 5 SK & SJK
Tahun 6 SK & SJK Tahun 6 SK & SJK
Muzik Pendidikan Islam
Tahun 1 SK & SJK Tahun 1 SK & SJK
Tahun 2 SK & SJK Tahun 2 SK & SJK
Tahun 3 SK & SJK Tahun 3 SK & SJK
Tahun 4 SK & SJK Tahun 4 SK & SJK
Tahun 5 SK & SJK Tahun 5 SK & SJK
Tahun 6 SK & SJK Tahun 6 SK & SJK
Bahasa Arab Pendidikan Islam
Tahun 1 SK & SJK Tahun 1 SK & SJK
Tahun 2 SK & SJK Tahun 2 SK & SJK
Tahun 3 SK & SJK Tahun 3 SK & SJK
Tahun 4 SK & SJK Tahun 4 SK & SJK
Tahun 5 SK & SJK Tahun 5 SK & SJK
Tahun 6 SK & SJK Tahun 6 SK & SJK
Sejarah RBT
Tahun 4 SK & SJK Tahun 4 SK & SJK
Tahun 5 SK & SJK Tahun 5 SK & SJK
Tahun 6 SK & SJK Tahun 6 SK & SJK

RPH SEKOLAH MENENGAH (PERCUMA RPT)

Matematik Sains
Tingkatan 1 Tingkatan 1
Tingkatan 2 Tingkatan 2
Tingkatan 3 Tingkatan 3
Tingkatan 4 Tingkatan 4
Tingkatan 5 Tingkatan 5
Pendidikan Seni Visual (PSV) Sejarah
Tingkatan 1 Tingkatan 1
Tingkatan 2 Tingkatan 2
Tingkatan 3 Tingkatan 3
Tingkatan 4 Tingkatan 4
Tingkatan 5 Tingkatan 5
Geografi Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Tingkatan 1 Tingkatan 1
Tingkatan 2 Tingkatan 2
Tingkatan 3 Tingkatan 3
Tingkatan 4 Tingkatan 4
Tingkatan 5 Tingkatan 5
Pendidikan Moral Bahasa Melayu
Tingkatan 1 Tingkatan 1
Tingkatan 2 Tingkatan 2
Tingkatan 3 Tingkatan 3
Tingkatan 4 Tingkatan 4
Tingkatan 5 Tingkatan 5
Bahasa Inggeris
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
Tasawur Islam Kimia
Tingkatan 4 Tingkatan 4
Tingkatan 5 Tingkatan 5
Biologi Fizik
Tingkatan 4 Tingkatan 4
Tingkatan 5 Tingkatan 5
Matematik Tambahan Kimia
Tingkatan 4 Tingkatan 4
Tingkatan 5 Tingkatan 5